5G、予測可能な社会示す好機(2020変われニッポン)

5G、予測可能な社会示す好機(2020変われニッポン)